sty

STYPENDIUM SZKOLNE

Wnioski na stypendium szkolne na rok szkolny 2017/2018 należy składać od 1 do 15 września 2017 roku. Wysokość dochodu w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 514 zł netto. Dochód liczony jest za miesiąc sierpień. Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 13 września w przypadku Szkoły Podstawowej nr 13.
Wnioski i szczegółowe informacje u pedagoga szkolnego.