Informacje o szkole dla rodziców

Sprawy Uczniów:

 

Sekretariat Szkoły

tel. 34 362 86 33

e-mail: sekretariat@podstawowka.sp13.edu.pl

 

poniedziałek 7.30-15.30

wtorek 7.30-15.30

środa 7.30-15.30

czwartek 7.30-15.30

piątek 7.30-15.30

W Sekretariacie Szkoły wydawane są następujące dokumenty:

– legitymacje szkolne,

– zaświadczenia na prośbę rodziców.

Opłaty związane z wydaniem duplikatów druków szkolnych należy wpłacać przelewem

Dane do przelewu:

SP nr 13 w Częstochowie
ul. Wręczycka 111/115
42-200 Częstochowa

Nr konta: 26 1030 1104 0000 0000 9314 3000

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko dziecka. Opłata za ……………..

Wysokość opłat:

– za duplikat karty rowerowej – 9 zł

– za duplikat świadectwa szkolnego – 26 zł

– za duplikat legitymacji szkolnej – 9 zł

Opłaty za zniszczony lub zagubiony podręcznik: 

Wpłaty należy dokonać na rachunek

dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie.

Dane do przelewu:

Numer rachunku: 26 1030 1104 0000 0000 9314 3000.

 

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko ucznia.

Zwrot za podręcznik ( część …) .

 Cena zniszczonego/zagubionego podręcznika po uzgodnieniu z bibliotekarzem.

Wpłaty należy dokonać w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia zagubienia podręcznika
lub stwierdzenia jego zniszczenia.

Potwierdzenie przelewu należy dostarczyć do bibliotekarza.


 

Płatność za obiady: 

Płatności za obiady należy uiścić przelewem na rachunek bankowy

Dane do przelewu:
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Wręczycka 111/115
42-200 Częstochowa
Nr konta: 96 1030 1104 0000 0000 9314 3001

TYTUŁ PRZELEWU:

OBIADY (wpisać miesiąc i rok)                      np. IX 2017 r.

                (nazwisko i imię dziecka, klasa)     Kowalska Anna kl. II a

PROSIMY O DOSTARCZENIE KARTY ZGŁOSZENIA UCZNIA NA STOŁÓWKĘ!

OBIADY m-c X 2017 r.

OPŁATA ZA OBIADY na m-c X 2017 r. wynosi 60 zł 90/100

Koszt 1 obiadu pozostaje bez zmian!!! – zł 2,90

21 dni x 2,90 = 60,90

bez dnia 13.10.2017 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

PRZELEW DO DNIA 30.09.2017 r.

 

W ZWIĄZKU Z WYSTAWIANĄ DEKLARACJĄ VAT PRZEZ URZĄD MIASTA

PRZELEW ZA OBIADY MUSI BYĆ DOKONANY ZA DANY M-C

 

(NIE WOLNO DOKONAĆ PRZELEWU ZA 2 LUB 4 M-CE !!!)

 

INFORMUJEMY, IŻ OBIADY BĘDĄ WYDAWANE Z CHWILĄ

WPŁYWU ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONTO SZKOŁY !!!


Wpłaty na Radę Rodziców:

W imieniu Rady Rodziców pragniemy zaapelować do Państwa o wpłaty na Radę Rodziców.
Składki na Radę Rodziców są dobrowolne, lecz dzięki wpłatom będziemy mogli wspierać i nagradzać,
a także zachęcać do większej aktywności naszych uczniów.

W tym roku szkolnym dobrowolna kwotę składki można wpłacić:
u Skarbnika Rady Rodziców, który będzie pełnił dyżur 30 min. przed zebraniami i konsultacjami z rodzicami na terenie szkoły
lub na konto Rady Rodziców

Nr konta: 56 2030 0045 1110 0000 0263 7400