Jubileusze Szkoły

70 lat minęło… Jubileusz Szkoły Podstawowej nr 13 w Częstochowie

25 października  2016 roku w kościele pw. św. Piotra i Pawła zainaugurowano  obchody
70–leciaSzkoły Podstawowej nr 13 w Częstochowie.
Ksiądz proboszcz  Jan Wojtyla odprawił  mszę świętą w intencji nauczycieli i pracowników szkoły.

Następnie uroczystości odbywały się w Szkole Podstawowej nr 13.
Na wstępie pani Iwona Olszówka – Dyrektor Szkoły powitała dostojnych gości, nauczycieli, rodziców i uczniów.
W uroczystych obchodach  70 – lecia Naszej Szkoły wzięli udział: posłowie na Sejm RP – p. Szymon Giżyński, p. Tomasz Jaskóła, przedstawiciel biura p. Konrada Głębockiego, Senator RP p. Ryszard Majer, Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy p. Andrzej Szewiński, p. Barbara Gieroń – Radna Miasta Częstochowa,
p. Mateusz Dąsal – Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie,
p. Magdalena  Dębska  –  Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu  Miasta Częstochowy, p. Agnieszka   Banasik – Główny Specjalista Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, p. Piotr Bilnik – wizytator Śląskiego Kuratorium Oświaty, Delegatury w Częstochowie,
p. Renata Krystek – Dyrektor SP 21, p. Jacek Włodyka – Dyrektor SP 42, p. Maciej Wawrzaszek – Dyrektor Gimnazjum nr 13,
p. Małgorzata Kaim – Dyrektor LO im. J. Słowackiego,    ks. Jan Wojtyła – Proboszcz Kościoła pw. św. Piotra i Pawła,
przedstawiciele związków zawodowych – p. Dorota Kaczmarek NSZZ „Solidarność’’,
p. Edyta Książek Zarząd Oddziału ZNP w Częstochowie,
p. Andrzej Kulik „Solidarność  80”, przedstawiciele Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Częstochowie
i Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „ WOM”, p. Justyna Curran – Przewodnicząca Rady Dzielnicy Lisiniec,
p. Aleksandra Kaczmarek – Przewodnicząca Rady Rodziców SP 13.
Dostojni goście złożyli na ręce Pani Dyrektor  serdeczne  życzenia i gratulacje.

„W Trzynastce” p. Iwona Olszówka przywitała również wszystkich Dyrektorów,
którzy należą do grona wspaniałych ludzi zarządzających tą szkołą:
p. Andrzeja Mariańskiego, p. Mieczysława Organę, p. Ewę Pachurę, p. Annę Karoń.
Wspomniała również tych dyrektorów, których już nie ma wśród nas.: p. Reginę Kempę, p. Maksymilię  Załogę, p. Michała Borka.
Tworzyli oni historię szkoły na przestrzeni 70 lat, pozostawiając cząstkę siebie w jej dorobku.

Dyrektor Szkoły Iwona Olszówka przytoczyła fragment Kroniki X-lecia Szkoły Podstawowej nr 13, którą prowadziła p. Wanda Zielińska:
„Dzisiejszy apel poranny w naszej szkole ma charakter wyjątkowo uroczysty. Po raz pierwszy od czasu istnienia „13” rozpoczniemy naukę w sześciu salach jednocześnie. Za chwilę wejdziemy do jasnych, czystych, świeżo odnowionych klas.
My uczniowie „13” dobrze zapamiętamy ten dzień, który stanie się symbolem troski Naszego Państwa,
Kierownictwa Szkoły i Rodziców , o stworzenie dla nas jak najlepszych warunków do nauki i pracy”.

Dzisiejsza szkoła to 16 sal wyposażonych w nowoczesne multimedia, to nowocześnie wyremontowane świetlice,
2 sale gimnastyczne, stworzona infrastruktura wokół szkoły:
boisko wielofunkcyjne, plac zabaw dla dzieci i aktywności ruchowej dla seniorów.

Szkoła Podstawowa nr 13 to szkoła dialogu i współpracy.

„13-tka” to przede wszystkim ludzie.

Wszyscy mieszkańcy dzielnicy tworzą, tworzyli i będą tworzyć to miejsce.

Urodziny szkoły to dla nas szczególne święto!  To czas  wzruszeń  i refleksji nad mijającym czasem.

Jubileusz jest także okazją do wspomnień o ludziach współtworzących  niezwykłą  szkołę, której staliśmy się  spadkobiercami.

Dyrektor Szkoły Iwona Olszówka wskazując na zaszczyt bycia gospodarzem tej doniosłej uroczystości,
powiedziała, że jest to dla niej ogromne wyróżnienie i wyjątkowe przeżycie.

W czasie jubileuszu odbyło się ślubowanie uczniów klasy I a.
Pani  Dyrektor  Iwona Olszówka wraz z gośćmi pasowała najmłodszych uczniów,
którzy zostali przyjęci do społeczności Szkoły Podstawowej nr 13.

Ostatnim punktem uroczystości Jubileuszu  70 –lecia  szkoły był program poetycko – muzyczny
pt.  „Powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany  wspomnień czas”. Wystąpili w nim uczniowie klas młodszych i   starszych.
Przedstawili w zarysie 70 – letnią  historię  szkoły, a także recytowali wiersze, śpiewali piosenki i tańczyli.
Następnie odbyło się wielopokoleniowe spotkanie wszystkich gości na terenie szkoły.

To były  naprawdę niezapomniane chwile, które, niestety przeszły już do historii szkoły.

Szanowni Państwo możemy być dumni, że jesteśmy pracownikami „Trzynastki”.

Z ufnością i nadzieją wkraczamy w kolejne dziesięciolecie szkoły.

img_0710 img_0719 img_0745 img_0755 img_0760 img_0765  img_0780 img_0785 img_0790 img_0804 img_0807 img_0825 img_0828 img_0861 img_0895 img_0926  img_0930 img_1023 img_1030 img_1044 img_1047 img_1071 img_1113 img_1135 img_1155  img_1158 img_1125 img_1176 img_1205 img_1219 img_1228 img_1251 img_1308

 


Jubileusz 50 – lecia
Szkoły Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego
przy ul. Wręczyckiej w Częstochowie

W roku 2012 nasza szkoła obchodziła piękny jubileusz 66-lecia istnienia szkoły i 50-lecia istnienia budynku przy ulicy Wręczyckiej. Świętowanie jubileuszu rozpoczęliśmy już w marcu konkursem plastycznym „Moja Szkoła”. Uczniowie wykonali piękne, przestrzenne prace plastyczno- techniczne, przedstawiające budynek szkoły.

Zaprosiliśmy też w kwietniu nauczycieli- emerytów na spotkanie z uczniami naszej szkoły. Przemiła atmosfera spotkania, wspomnienia zaproszonych gości z minionych lat szkolnych przybliżyły tamte czasy naszym uczniom.

W ramach obchodów Jubileuszu odbyły się też zawody sportowe „Korneliada”, a także mecze siatkówki- nauczyciele kontra absolwenci naszej szkoły. Przeprowadzony również został konkurs recytatorski o szkole.

Aby ułatwić gościom odwiedzającym naszą szkołę „podróż sentymentalną” w przeszłość, przygotowaliśmy liczne ekspozycje. Korytarze naszej szkoły wypełniły pamiątki z lat 60-tych, 70- tych, 80- tych, 90- tych.  Na przygotowanych tablicach z tych epok można było obejrzeć galerię zdjęć absolwentów, nauczycieli, uczniów oraz ważnych wydarzeń i uroczystości szkolnych. Mogliśmy zobaczyć pięknie przygotowane kalendarium szkoły oraz drzewo genealogiczne wszystkich dyrektorów SP 13.

Akademia Jubileuszowa odbyła się 10 maja 2012 o godzinie 12 na dużej Sali gimnastycznej. Wśród licznie zaproszonych gości byli przedstawiciele władz częstochowskiej oświaty, dyrektorzy z pobliskich szkół, absolwenci, rodzice, uczniowie i nauczyciele. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem pocztu sztandarowego szkoły i odśpiewaniem hymnu. Przybyłych gości powitała dyrektor szkoły P. Anna Karoń. W czasie uroczystości głos zabrali również zaproszeni goście, chwaląc osiągnięcia naszej placówki.

Po części oficjalnej uczniowie zaprezentowali część artystyczną. Program podzielony był na lata 60- te, 70- te, 80- te, 90- te i współczesne. Program był okazją do wspomnień i refleksji nad przemijającym czasem, a także przypomnieniem, że szkoła to miejsce, gdzie oprócz nauki płata się też figle, przeżywa radości i nawiązuje przyjaźnie. Uroczystość Jubileuszu była okazją dla spotkań po latach, wielu wspomnień i uśmiechów.