Absolwenci

Absolwenci Szkoły Podstawowej nr 13 imienia Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie

VI a     VI b      VI c

VIA- Absolwenci SP 13 rocznik 2016             VIB- Absolwenci SP 13 rocznik 2016               VIC- Absolwenci SP 13 rocznik 2016

 6a    6b     6c

VIA- Absolwenci SP 13 rocznik 2015               VIB- Absolwenci SP 13 rocznik 2015             VIC- Absolwenci SP 13 rocznik 2015