Zajęcia pozalekcyjne 2016/2017

 

Drodzy Uczniowie !

Zapraszamy do udziału w zajęciach pozalekcyjnych przygotowanych

przez Nauczycieli według opinii i ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych w ubiegłym roku szkolnym.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Rodzic wyraża pisemną zgodę na udział swojego dziecka w każdym rodzaju zajęć.

Z życzeniami wielu sukcesów

Grono Pedagogiczne

i Dyrekcja

Szkoły Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego

w Częstochowie

Zajęcia pozalekcyjne rok szkolny 20162017