PODRĘCZNIKI SZKOLNE

3154500-ksiazka-900-599

Uczniowie klas 1-7 szkoły podstawowej oraz klas 2 i 3 gimnazjum będą korzystać z podręczników udostępnionych przez szkołę w ramach dotacji celowej na zakup podręczników do przedmiotów obowiązkowych (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 16 marca 2017 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2017 r , poz. 691)).

Książki uczniowie otrzymają na początku września zgodnie z ustalonym regulaminem.

Rok szkolny 2017/2018 to darmowe podręczniki i ćwiczenia dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.