zdjęcie siatkówka

Rekrutacja do oddziału dwujęzycznego i oddziałów sportowych na rok szkolny 2017/2018

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Szkoły Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie

zaprasza Uczniów do wzięcia udziału w rekrutacji

na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów:

– klasa 4 – oddział sportowy z siatkówką
we współpracy z KS AZS Częstochowa SSA,

– klasa 7 – oddział dwujęzyczny, nauka dwóch języków
(angielskiego i niemieckiego)
oraz przedmioty realizowane w języku polskim
i  dodatkowo w języku angielskim
– biologia, chemia, informatyka

– klasa 7 – oddział sportowy z koszykówką.

Rekrutacja do oddziałów odbywać się będzie według Regulaminu Rekrutacji:

Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2017-2018 z dn. 04.05.2017 r.

Załącznik nr 1-8 do Regulaminu Rekrutacji 2017-2018 z dn. 04.05.2017 r.

W ramach rekrutacji kandydaci będą uczestniczyć w sprawdzianach:

–  sprawności ogólnej i technicznej z siatkówki dla uczniów klas III,

– umiejętności językowych dla uczniów klas VI,

–  sprawności ogólnej i technicznej z koszykówki dla uczniów klas VI.

Terminy sprawdzianów do oddziałów dwujęzycznego i sportowych 2017-2018

Wyniki sprawdzianów:

Wynik sprawdzianu predyspozycji językowych – 2017-2018

Wyniki sprawdzianu prób fizycznych z siatkówki – 2017-2018

Wyniki sprawdzianu prób fizycznych z koszykówki 2017-2018

Szczegółowe informacje w Sekretariacie

Szkoły Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie

ul. Wręczycka 111/115

tel. 034 362 86 33

e-mail: sp13@edukacja.czestochowa.pl

Serdecznie zapraszamy !

 

Plakat - Rekrtutacja 2017-2018                     plakat siatkówka