nabor_1-300x171

Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego w SP 13

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I ZESPOŁACH,

A TAKŻE WYBRANYCH PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Od 1 września 2016 r. obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym objęte są dzieci 6-letnie. Natomiast od 1 września 2017 r. wszystkie dzieci 3-, 4- i 5-letnie mają prawo do wychowania przedszkolnego.

Rekrutacja będzie prowadzona w trzech etapach.

I ETAP

Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, zespole szkół lub zespole szkolno-przedszkolnym w terminie do 7 kwietnia 2017 r. potwierdzają w swojej placówce wolę kontynuacji wychowania przedszkolnego dziecka w kolejnym roku szkolnym. Brak potwierdzenia w określonym terminie będzie równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

II ETAP

Rekrutacja dla nowych kandydatów (nie uczęszczających obecnie do żadnego przedszkola/oddziału przedszkolnego) odbędzie się od 14 kwietnia do 28 kwietnia 2017 r. z wykorzystaniem systemu elektronicznego (SYSTEM ZOSTANIE UDOSTĘPNIONY O GODZ. 9:00 W DNIU 14.04.2017).

www.naborp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa 

III ETAP

Postępowanie uzupełniające odbędzie się pod warunkiem posiadania wolnych miejsc wychowania przedszkolnego w terminie 31 maja – 7 czerwca 2017 r.

 

TERMINY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Częstochowa

 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 14.04.2017 godz.9:00

do 28.04.2017 godz.15:00

od 31.05.2017 godz.9:00

do 07.06.2017 godz.15:00

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej  i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 14.04.2017

do 11.05.2017

od 31.05.2017

do 20.06.2017

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 18.05.2017

godz. 9:00

26.06.2017

godz. 9:00

4. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej  w postaci pisemnego oświadczenia od 18.05.2017 godz. 9:00

do 24.05.2017 godz. 15:00

od 26.06.2017 godz. 9:00

do 28.06.2017 godz. 15:00

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 26.05.2017

godz. 15:00

30.06.2017

godz. 15:00

KRYTERIA REKRUTACJI

Kryteria Rekrutacji Częstochowa

Kryteria Wszystkie

images